O Cookies

Pár viet o používaní cookies

 • Webová stránka a / alebo Webové stránky používajú cookies za účelom zlepšenia užívateľského komfortu, pretože ich povolenia umožňuje zapamätať si vás a vaše individuálne nastavenie a predvoľby.
 • Cookie je jednoduchý textový súbor (zvyčajne o veľkosť iba niekoľkých kB), ktorý je uložený vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení Webovú stránkou a / alebo Webovými stránkami a iba Webová stránka a / alebo Webové stránky sú schopné takú cookie nájsť a prečítať jej obsah. Takmer všetky webové stránky cookies používajú a tieto súbory nie sú pre váš užívateľský systém škodlivé.
 • Každá cookie je úplne jedinečná pre váš internetový prehliadač. Cookie obsahuje určité informácie, ako je jedinečná identifikačné hodnota, názov webu, určité číslice a čísla. Vďaka cookies je interakcia medzi vami a Webovú stránkou a / alebo Webovými stránkami rýchlejšie a jednoduchšie.
 • Existujú dva typy cookies - relačné cookies a trvalé cookies.

a) Relačné cookies sú dočasnými cookies, uloženými vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby, než opustíte Webovú stránku a / alebo Webové stránky, kedy dochádza k ich odstráneniu. Takéto cookies používa Webová stránka a / alebo Webové stránky pre zapamätanie informácií pri prechode medzi jednotlivými stránkami, aby nebolo nutné opakovane zadávať alebo vypĺňať informácie.

b) Trvalé cookies zostávajú uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení aj potom, čo Webovú stránku a / alebo Webové stránky opustíte, aby si vás pamätali ako vracajúceho sa návštevníka, však, neidentifikujú vás ako konkrétnu osobu.

 • Bežne môžete cookies zakázať zmenou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak sa rozhodnete cookies zakázať, prídete o funkcie a funkcionality Webové stránky a / alebo webovskej stránky. Napríklad nebudete schopní zachovať vaše jazykové nastavenia alebo nebudete schopní označiť akúkoľvek ponuku práce ako vaši "obľúbenú".
 • Ak váš internetový prehliadač má v nastaveniach cookies povolené, potvrdzujete tým váš súhlas s použitím štandardných cookies na Webovej stránke a / alebo Webovej stránke.
 • Webová stránka a / alebo Webové stránky používajú anonymný cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. (Ďalej len "Google") na účely monitoringu použitia a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do spoločnosti Google, ktorá ich používa pre analýzu použitia webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, ak to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, keď tieto strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu sa žiadnymi ďalšími údajmi uloženými spoločnosťou Google.
 • Kliknutie na odkazy, okrem iného na reklamné bannery alebo RSS feedy, vás môže previesť na iné webové stránky, ktorých pravidlá pre ochranu osobných údajov sa môžu od Pravidiel pre ochranu osobných údajov Spoločnosťou líšiť. Spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za externé Webovú stránku alebo Webové stránky, odkazy, RSS feedy alebo informácie poskytované či zhromažďované externými stranami a týmto sa vzdávate všetkých nárokov voči Spoločnostiam v dôsledku strát alebo škôd akejkoľvek povahy, ktoré vám vo vzťahu k uvedenému môžu vzniknúť.
  1. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcích webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

  Chrome

  Firefox

  Internet-Explorer

  Android